- Kamila Bobysudová

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:


Jsem absolventka

 • Přírodovědecké fakulty UK Praha
 • Pražské psychoterapeutické fakulty (PPF VIAP)
 • Pětiletého sebezkušenostního psychoterapeutického výcviku BIG SUR
 • Výcviku v Systemické supervizi a koučování
 • Výcviku Krizové intervence 

Mám 15 let pedagogické praxe na státní i privátní škole, kde jsem se přímo podílela na koncepčním rozvoji a vedení školy.
Aktivně jsem se účastnila odborných akcí certifikovaných MŠMT ČR, PPF VIAP,
I-KOS a Remedium, např.:

 • Úvod do neverbální komunikace a neverbálních   technik
 • Komunikace a komunikační dovednosti
 • Alternativní formy práce s dospívajícími
 • Transakční analýza
 • Začátky v psychoterapii
 • Strukturované metody logoterapie
 • Kognitivně-behaviorální psychoterapie úzkostných poruch
 • Balintovská skupina
 • Komunikační techniky
 • Práce s tělem v psychoterapii
 • Respektovat a být respektován
 • Supervize aj.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky