- Kamila Bobysudová

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:


EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE

 • Komunikační dovednosti
  Neverbální a verbální komunikace, poskytování zpětné vazby, naslouchání, zvládání zdravého sebeprosazení, asertivita apod.
 • Konflikty a jejich řešení
 • Manipulace a její zvládání
 • Vyjednávání
 • Transakční analýza v komunikační praxi
 • Umění jednat s problematickými jedinci
  Arogantní, agresivní, ale i nesmělí apod.
 • Komunikace v krizových situacích


ROZVOJ MANAŽERSKÝCH DOVEDNOSTÍ

 • Role vedoucího, styly vedení
 • Řízení změn
 • Optimální vedení porad a facilitace
 • Vedení a podpora jednotlivců, motivace, hodnocení
 • Vedení a podpora skupin, týmová spolupráce

STRES A METODY JEHO ZVLÁDÁNÍ

 • Stres a praktické metody jeho zvládání
 • Syndrom vyhoření (burnout)
 • Kurz relaxačních technik
 • Komplexní antistresový program

 
TIME MANAGEMENT

 • Efektivní metody organizování a zvládání času


SEBEPOZNÁVÁNÍ A ROZVOJ OSOBNOSTI

 • Sebepoznávání a rozvoj osobnosti, typologie osobnosti
 • Zdravý životní styl
 • Metody duševní práce, techniky „učení“ pro dospělé
 • Využití výzkumů mozku ke stálému zdokonalování výkonu
 • Emoční inteligence
SUPERVIZE, KOUČOVÁNÍ, MENTORING
a další typy poradenství


PORADENSKÉ DOVEDNOSTI
Vzdělávání a výcvik mentorů, konzultantů a koučů


DALŠÍ TÉMATA

 • Lidský vztah jako součást profese
 • Vývojová psychologie a výchova
 • Rozvoj klíčových kompetencí
 • Týmová spolupráce
  Pro rozvoj konkrétních pracovních týmů
 • Prezentační dovednosti
 • Kreativní techniky
  Výroba šperků, malování, scrapbooking, háčkování aj.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky